In Huijs Kindercoaching

Een kortdurende vorm van hulpverlening voor kinderen en indien gewenst hun ouders. De coaching is oplossingsgericht en laagdrempelig. Een kindercoach is geen therapeut. Dit houdt in dat er niet zo zeer naar de oorzaak van de situatie of het probleem wordt gekeken, maar vooral naar oplossingen.

Voor In Huijs Kindercoaching ontwikkelde LovingOrange een geheel nieuwe huisstijl. De eigen vaardigheden en mogelijkheden van een kind zijn een belangrijk uitgangspunt bij deze vorm van coaching. Dit is ook zichtbaar in het prachtige nieuwe logo. De huisstijl is uitgewerkt in een imago en beeldtaal met complete huisstijlitems en een website.

Bekijk de website www.inhuijs.nl

< Portfolio